• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả phỏng vấn vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Sale" ngày 09/04/2018

SL - 1703

20/04/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử" ngày 05/04/2017

CS3-03

20/04/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện" ngày 30/03/2018

CT-1703

20/04/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Nhật phòng phòng chống cháy nổ" ngày 30/03/2018

GDO-1703

20/04/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Nhật phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 29/03/2018

PE-1703

20/04/2018

Kết quả PV vị trí "Phiên dịch tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 28/03/2018

PD1,2/FPC-1702

12/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tuyển dụng" ngày 26/03/2018

HR-1702

12/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên xuất nhập khẩu" ngày 09/03/2018

PE4-1702

12/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Hàn phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 23/03/2018

PE4-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Xuất nhập khẩu" ngày 22/03/2018

LG-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Xuất nhập khẩu" ngày 16/03/2018

LG-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tuyển dụng phòng Nhân sự" ngày 14/03/2018

HR-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện công nghiệp" ngày 14/03/2018

FE-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Nhật phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 14/03/2018

PE-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Sale" ngày 13/03/2018

SL-1702

11/04/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử thành thạo tiếng Anh" ngày 07/03/2018

PD2-1702

02/04/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB