• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 12/06/2018

PD - 2104

20/06/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư thiết kế phòng CAM" ngày 12/06/2018

CAM- 1804

20/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng QA" ngày 11/06/2018

QA- 1804

18/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viến tiếng Anh phòng EMS" ngày 11/06/2018

EPC - 1005

18/06/2018

Kết quả PV vị trí "Biên phiên dịc ban phòng chống cháy nổ" ngày 09/06/2018

GDO - 0703

18/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng mua hàng - xuất nhập khẩu" ngày 08/06/2018

PU - 0805

18/06/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 07/06/2018

PE - 1605

18/06/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử, cơ khí phòng kỹ thuật" ngày 07/06/2018

PE - 1605

18/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 06/06/2018

PE - 1605

15/06/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư Hóa phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 06/06/2018

PE - 1804

15/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Hàn" ngày 04/06/2018

FPC - 1804

11/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Trung phòng QA" ngày 01/06/2018

QA - 1804

11/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phần mềm phòng IT" ngày 01/06/2018

IT - 1604

11/06/2018

Kết quả PV vị trí "Biên phiên dịch tiếng Nhật ban phòng chống cháy nổ" ngày 30/05/2018

GDO - 1803

11/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Kỹ thuật" ngày 30/05/2018

PE - 1605

11/06/2018

Kết quả PV vị trí "Trợ lý giám đốc phòng Sale" ngày 29/05/2018

SL - 1802

05/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Mua hàng - Xuất nhập khẩu" ngày 25/05/2018

PU/LG - 1803

05/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên xuất nhập khẩu" ngày 25/05/2018

LG - 1703

04/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Mua hàng" ngày 25/05/2018

PU - 0805

04/06/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 24/05/2018

PD1 - 2604

31/05/2018

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB