• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng kế toán" ngày 01/12/2017

FN-1711

07/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng sản xuất" ngày 30/11/2017

MA4-1711

07/12/2017

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện, tự động hóa" ngày 30/11/2017

FE-1711

07/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng mua hàng" ngày 29/11/2017

PU-1711

07/12/2017

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư phòng quản lý thiết bị" ngày 23/11/2017

FE-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư thiết kế phòng CAM" ngày 23/11/2017

CAM-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Trung phòng quản lý thiết bị" ngày 23/11/2017

FE-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng kế toán" ngày 23/11/2017

FN-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Nhật phòng thiết kế sản phẩm" ngày 21/11/2017

PD-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Nhật phòng sản xuất" ngày 21/11/2017

MA5-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Trung phòng thiết kế sản phẩm" ngày 17/11/2017

PD-1711

01/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Anh phòng Sale" ngày 16/11/2017

SL-1710

25/11/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân vên phòng quản lý sản xuất" ngày 16/11/2017

MC-1709

25/11/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên quản lý, giám sát kho phòng xuất nhập khẩu" ngày 15/11/2017

LG-1711

25/11/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên phòng quản lý chế tạo" ngày 13/11/2017

ME-1710

20/11/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Nhật phòng kỹ thuật và phòng thiết kế sản phẩm" ngày 10/11/2017

PD-PE 1710

17/11/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng quản lý sản xuất" ngày 10/11/2017

MC-1709

17/11/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Thiết kế kỹ thuật CAM" ngày 13/09/2017

CAM-1708 

15/09/2017

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB